Blog

‘’Onze uitdaging: programma’s die aansluiten bij wat professionals al kennen en kunnen’’

Na bijna 25 jaar lang gewerkt te hebben bij opleidingsinstituut NIBE-SVV en vervolgens vier jaar als zelfstandig learning & development consultant actief te zijn geweest, raakte Mark van de Weijer betrokken bij The Ministry of Compliance. Hier zet hij zijn kennis en ervaring in om opleidingen te ontwikkelen voor financiële professionals. Hij vertelt over zijn didactische visie en waarom The Ministry anders is dan andere opleiders: ‘’Wij volgen de werkwijze van Charco & Dique, praktisch en ongecompliceerd.’’

Hoe ben jij betrokken geraakt bij The Ministry of Compliance?

‘’The Ministry of Compliance is een initiatief van Charco & Dique – adviesbureau op het gebied van compliance, legal en risk management. Kennisdeling zit de organisatie in het bloed. Alex en Ronald, oprichters van Charco & Dique, hebben zich altijd ingezet om hun expertise te delen via seminars, artikelen en whitepapers. Vanuit die overtuiging zijn ze gaan bijdragen aan opleidingstrajecten waar ik bij NIBE-SVV aan werkte. Deze samenwerking was vergelijkbaar met hoe we nu binnen The Ministry werken: specialisten leveren vakinhoudelijke input en ik doe de onderwijskundige redactie, maar wel vanuit voldoende vakinhoudelijke expertise.

The Ministry is ontstaan naar aanleiding van Ruler: een tool ontwikkeld door Charco & Dique die compliance professionals helpt met het in kaart brengen van financiële wet- en regelgeving. Ronald en Alex vroegen mij om mee te denken over de manier waarop ze professionals konden leren werken met Ruler. Toen hier uiteindelijk het initiatief voor The Ministry of Compliance uit voortkwam ben ik direct aangehaakt.’’

Wat maakt The Ministry anders dan andere opleiders voor de financiële sector?

‘’The Ministry of Compliance combineert een sterke vakinhoudelijke basis met een onderscheidende didactische aanpak. De consultants van Charco & Dique beschikken over ruime kennis en ervaring en weten hoe de dagelijkse praktijk van financiële professionals eruitziet.

We steken financiële opleidingen in een modern jasje. Hierbij volgen we de werkwijze van Charco & Dique: praktisch en ongecompliceerd. Leren moet leuk zijn. Onze e-learnings kennen vaste onderdelen: nulmeting, theorie, toetsing en evaluatie. Er zit echter geen gedwongen volgorde in, waardoor je geen stof hoeft door te nemen die je al kent. Als je er tijdens de nulmeting achter komt dat je al bekend bent met (een deel van) de onderwerpen, kun je zo door naar de toets.’’

Jullie zijn bezig met de ontwikkeling van blended learning programma’s. Hoe zie je deze aanpak hierin terug?

‘’De traditionele aanpak van een docent die voor de klas staat en informatie zendt naar een grote groep cursisten is niet meer van deze tijd. Werkgevers bieden hun personeel minder ruimte om klassikale cursussen te volgen en ZZP’ers willen zich blijven ontwikkelen, maar dan wel zo efficiënt mogelijk. Wij zetten online en offline kanalen zo effectief mogelijk in, waardoor cursisten tijd en geld besparen. Onze workshop ethiek is hier een mooi voorbeeld van. De cursist volgt online de inleiding en theorie. Vervolgens maakt hij een voorbereidingsopdracht die hij meeneemt naar de klassikale les. Hier gaan we onderling in gesprek en is er ruimte voor discussie. Het klassikale gedeelte heeft in dit geval dus echt toegevoegde waarde.

Werkgevers bieden hun personeel steeds minder ruimte om klassikale cursussen te volgen

Naast de e-learnings willen we ook de blended learning programma’s laten aansluiten op wat professionals al kennen en kunnen. Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van de opleiding tot compliance officer. Hierbij gaan we uit van de taken die de compliance officer gaat vervullen en hoe we hem hierop kunnen voorbereiden. De professionals die deze opleiding volgen hebben hele diverse achtergronden en hierdoor ook verschillende informatiebehoeftes. Professionals die al 20 jaar ervaring in de business hebben en vervolgens de compliance kant op willen, hoeven niet meer uitgelegd te krijgen hoe het commerciële vak in elkaar steekt. Zij willen vooral meer leren over wet- en regelgeving. Iemand die vanuit de juridische hoek komt, hoef je weer niet uit te leggen hoe de wet in elkaar steekt. Die wil juist de business eromheen leren kennen.

Onze programma’s steken zo in elkaar, dat er rekening gehouden wordt met zowel de kennis en ervaring die iemand heeft als de sector waarin hij gaat werken. De uitdaging is om een standaardprogramma te ontwikkelen dat toch praktische relevantie heeft voor alle cursisten.’’

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleidingen van The Ministry of Compliance? Bekijk dan ons opleidingsaanbod of neem contact met ons op.

Meer weten over de opleidingsverplichtingen waar je als financiële dienstverlener aan moet voldoen? Lees dan ons artikel Wegwijs in bekwaamheidseisen.

Popup Builder Mailchimp extension requires authentication.

Bel mij terug