Wwft en Sanctiewet

Als medewerker of dagelijks beleidsbepaler van een financiële instelling moet je bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. Hiertoe dien je periodiek een Wwft cursus te volgen. The Ministry of Compliance biedt verschillende Wwft cursussen die je helpen aan de wettelijke periodieke opleidingseisen te voldoen.

wwft opleidingsvereisten onepager

Waarom een Wwft cursus?

Als dienstverlener in de financiële sector kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme. Als je in staat bent verdachte transacties te herkennen en weet hoe en wanneer je deze kunt melden, kun je jouw organisatie helpen de Wwft na te leven en financiële- en reputatieschade te voorkomen.

Behalve dat het volgen van een Wwft cursus van belang is voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, is het ook wettelijk verplicht. Volgens artikel 35 van de Wwft moet een instelling er zorg voor dragen dat haar medewerkers en dagelijkse beleidsbepalers bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. Dit betekent dat zij periodiek trainingen moeten krijgen over de Wwft.

Voor wie is een Wwft cursus van belang?

Het periodiek volgen van een Wwft opleiding is verplicht voor alle medewerkers die betrokken zijn bij Customer Due Diligence–activiteiten. Het gaat hierbij om:

  • Medewerkers (en hun leidinggevenden) die betrokken zijn bij de beoordeling van de integriteit van zowel bestaande als nieuwe klanten.
  • Medewerkers (en hun leidinggevenden) die betrokken zijn bij de verwerking en/of beoordeling van transacties door klanten. Hieronder vallen bijna alle medewerkers in de financiële sector met klantencontact.
  • Dagelijkse beleidsbepalers in hun rol als eindverantwoordelijken voor de naleving van de wettelijke bepalingen vanuit de Wwft.

Aansluiten op het organisatiebeleid

Het doel van een onze Wwft cursussen is om medewerkers te leren om verdachte, ongebruikelijke transacties te herkennen en zelfstandig een volledig cliëntenonderzoek uit te voeren. Zowel tijdens de onboarding van nieuwe klanten als gedurende de relatie met bestaande klanten. Wij kunnen onze trainingen gemakkelijk aanpassen, zodat ze aansluiten op het beleid en de integrity risk appetite van jouw organisatie. Ook kunnen we de cursussen aanvullen met voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk. Zo weet je na afronding zeker dat jouw medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om witwassen en terrorismefinanciering effectief tegen te gaan.

Maatwerk

Onze Wwft Awareness e-learning biedt basiskennis van de Wwft en leert je ongebruikelijke transacties te herkennen. De Sanctiewet Awareness e-learning maakt je wegwijs in de (Europese en Nederlandse) sanctieregels. Ter verdieping van je kennis kun je vervolgens de Wwft verdiepingsopleidingen Klantonderzoek en Transactiemonitoring volgen. Ook de Financieel-economische criminaliteit Awareness training biedt verdieping. In deze e-learning ligt de nadruk op het in de praktijk herkennen van signalen die kunnen wijzen op financieel-economische criminaliteit.

Maar ook als je een standaardprogramma niet voldoende vindt en behoefte hebt aan een opleiding waarin de systematiek van jouw eigen organisatie aan de orde komt, kun je bij ons terecht. Wij stellen regelmatig  maatwerk programma’s op voor onze klanten, waarin we onze Wwft cursussen combineren met één of meerdere (online) sessies. Lees er meer over in deze voorbeeldcase, of neem contact met ons op. Samen stellen we een programma samen dat perfect aansluit op jouw organisatie.

Wwft certificaat

Na afronding van onze Wwft cursussen ontvang je een certificaat, waarmee je kunt bewijzen dat je aan de wettelijk gestelde opleidingseisen hebt voldaan.

 

Persoonlijk advies

Interesse in een praktische opleiding die jouw werknemers met plezier zullen volgen? Een inschrijving is zo geregeld. Neem contact met ons op, en wij gaan direct voor je aan de slag.

Bel mij terug