De impact van prudentiële regelgeving op de financiële sector begrijpen

 • Categorie
  Prudentiële regelgeving
 • Type
  Gemixt
 • Doorlooptijd
  1 maand
 • Startdatum
 • Kosten
  €1495,-
 • Talen
  NL, EN

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht in Nederland. Dat houdt in: het waarborgen van de financiële stabiliteit van de financiële sector. Voor de verschillende sub-sectoren (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen) zijn eisen ten aanzien van de hoogte en berekening van de solvabiliteit en liquiditeit en een beheerste en integere bedrijfsvoering van toepassing.

Hoewel deze prudentiële regelgeving voor de verschillende sub-sectoren in opbouw en op hoofdlijnen veel overeenkomsten kent, verschillende de specifieke vereisten. Deze verschillen hangen samen met de achtergrond en context waarin de specifieke sub-sector opereert.
Deze opleiding helpt jou de verschillende prudentiële toetsingskaders te begrijpen en de impact daarvan te doorgronden.

Toegespitst op jouw werkomgeving

De implementatie van prudentiële regelgeving in de praktijk is gedreven door context, en verschilt van onderneming tot onderneming. Ook de achtergrond van de professionals die bij de toepassing van prudentiële regelgeving betrokken zijn, is divers. Tijdens deze opleiding houden wij zoveel mogelijk rekening met deze verschillen. Geen ‘one size fits all’ benadering dus, maar voldoende aandacht voor jouw specifieke kennis en ervaring en de omgeving waarin je werkt.

Opdracht centraal

Om deze opleiding zo praktisch mogelijk te maken, ga je zelf aan de slag met de toepassing van de verschillende prudentiële kaders op de dienstverlening van de financiële sector. We starten de opleiding met twee dagdelen, waarin we ingaan op de relevante prudentiële regelgeving in de financiële sector en de impact daarvan. Nadat we deze theorie behandeld hebben voer je, samen met een medecursist, een opdracht uit. Hierin pas je de theorie toe op de praktijk. Na het inleveren ontvang je individuele feedback van de trainer. Vervolgens bespreken we de uitkomsten en verkregen inzichten met elkaar tijdens een plenaire bijeenkomst.

Trainers

De opleiding wordt gegeven door twee ervaren trainers: Alex Poel, Co-founder en Managing Director bij Charco & Dique, en Carola Steenmeijer, zelfstandig Risk consultant en voormalig partner bij KPMG.

Deze opleiding helpt je inzicht te krijgen in de impact van prudentiële regelgeving op de financiële sector.

Doelgroep

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen vallen allemaal onder prudentieel toezicht. Deze opleiding is daarom ontwikkeld voor iedereen uit de eerste, tweede of derde lijn die te maken heeft met de impact van prudentiële regelgeving en de context hiervan wil doorgronden en wil leren hoe deze doorwerkt op de balans en resultatenrekening, mede in relatie tot andere sub-sectoren in de financiële sector.

Voorkennis

Dit is een opleiding op HBO-niveau. We gaan ervan uit dat je een goed beeld hebt van de financiële risico’s die een financiële onderneming kan lopen en hoe die beheerst kunnen worden. Verder is er geen speciale voorkennis vereist.

Tweetalig

Wanneer de groep bestaat uit een mix van Engelstalige en Nederlandstalige deelnemers, wordt er tijdens de bijeenkomsten Engels gesproken. Je kiest zelf of je de theorie in de online leeromgeving in het Nederlands of in het Engels doorneemt, en in welke taal je de opdrachten wil maken.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Welke prudentiële regelgeving van toepassing is in de financiële sector;
 • Deze regelgeving te duiden op basis van de context in termen van de functies van de verschillende sectoren;
 • Hoe deze regelgeving zich vertaalt naar kapitaal- en liquiditeitseisen voor verschillende productgroepen, en hoe en waarom dit kan verschillende voor de verschillende ondernemingen binnen de financiële sector.

Opzet

Deze opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kick-off bijeenkomst via Teams ter introductie van de opleiding;
 • Zelfstudie via de online leeromgeving;
 • Plenaire studie dag waarin de theorie interactief wordt behandeld;
 • Uitvoeren van de opdracht met een studiegenoot;
 • Individuele feedback op jouw opdracht;
 • Bijeenkomst ter bespreking van uitwerkingen en verkregen inzichten.

Theorie

 • Basel
 • Solvency
 • nFTK/Pensioenwet
 • IFR/IFD

Toetsing

Tijdens deze opleiding maak je een opdracht waarin je de verschillende prudentiële kaders toepast op de dienstverlening in de financiële sector. De uitwerking hiervan vormt het toetsende element van deze opleiding. Herkansingen bestaan uit het verbeteren van eerder ingeleverd werk.

Certificaat

Bij voldoende uitwerking van de opdracht ontvang je een diploma.

Vertrouwelijkheid

Het uitgangspunt is dat alleen de trainer van de opleiding jouw uitwerking ziet. Alle trainers hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

Je kan er zelf voor kiezen om jouw informatie te delen met je medecursisten. Dat komt de discussie in de training ten goede. Het is aan jou om te beslissen of en hoe je dat wil doen: concreet, in algemene termen of geanonimiseerd. Tijdens de kick-off van de opleiding maken we hier met elkaar afspraken over.

Studiebelasting

De doorlooptijd van de opleiding is een maand. De studiebelasting varieert per cursist, afhankelijk van de relevante voorkennis en ervaring.

 • Twee plenaire sessies van in totaal 1,5 dag  (12 uur)
 • Zelfstudie: 1-3 uur
 • Uitvoeren van opdracht: 4 uur
Vragen?

Plan een Teams afspraak in

Heb je vragen over deze opleiding? Onze learning specialisten staan je graag te woord. Plan direct een Teams afspraak met ons in.

Plan een afspraak in
Calendly

Waarom deze training prudentiële regelgeving?

 • Verkrijg inzicht in de prudentiële regelgeving die van toepassing is in de financiële sector
 • Leer hoe deze regelgeving zich vertaalt naar kapitaal en liquiditeitseisen voor verschillende productgroepen en wat dit betekent voor jouw organisatie
 • Ontwikkeld door compliance specialisten van Projective Group

Startdata

De eerstvolgende startdatum is 9 mei 2022.

 • Eerste sessie: 9 mei, hele dag
 • Tweede sessie: 30 mei van 13.00 -17.00 uur.

FAQs

Hoe kan ik mij inschrijven?

The Ministry of Compliance maakt onderscheid tussen individuele inschrijvingen en aanmeldingen namens een organisatie. Als individu kun je via de website inschrijven door middel van de ‘Direct inschrijven’ button. Vervolgens kun je meteen van start.

Organisaties die meerdere cursisten tegelijk willen inschrijven, kunnen contact met ons opnemen. Wij nemen dan binnen één tot twee werkdagen contact met je op, zodat de cursisten zo snel mogelijk van start kunnen.

Hoe zijn de opleidingen te volgen?

Onze opleidingen worden op een laagdrempelige manier aangeboden, zowel via onze online leeromgeving als de app van aNewSpring. Je kunt dus studeren waar en wanneer het jou uitkomt.

Ook bieden wij ‘blended’ opleidingen aan. Hierbij combineren wij de voordelen van online en klassikaal leren. Als dit het geval is, zie je bovenin de balk op de opleidingspagina ‘gemixt’ staan, in plaats van ‘online’.

Hoe zit het met rapportages?

Aantoonbare vakbekwaamheid vraagt om goede rapportage. Daarom kun je binnen onze online leeromgeving gemakkelijk rapportages maken en exporteren via een gratis toegankelijk dashboard. Als individuele deelnemer kun je zelf je voortgang bijhouden. Als organisatie kun je tevens een contactpersoon aanwijzen die inzicht heeft in de voortgangsrapportages van de gehele groep deelnemers. Hier lees je meer over het rapportagedashboard.

Wat zijn de mogelijkheden tot maatwerk?

Wij vinden dat onze opleidingen praktische relevantie moeten hebben voor alle cursisten. We passen onze standaardprogramma’s graag voor je aan, zodat ze aansluiten bij wat er in jouw organisatie speelt. Je kunt content personaliseren of een combinatie maken van onderwerpen uit verschillende DSI-registers. Lees meer over de mogelijkheden tot maatwerk.

Wie zitten er achter The Ministry of Compliance?

The Ministry of Compliance is een initiatief van Projective Group, specialisten op het gebied van financiële wet- en regelgeving. De opleidingen worden samengesteld door ervaren consultants, aangevuld met de kennis van externe experts.

Zijn er ook Engelstalige opleidingen?

De meeste van onze opleidingen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen. In de balk bovenaan de opleidingspagina zie je de talen waarin de opleiding beschikbaar is.

Bel mij terug