Wwft Programma voor Topmanagement

 • Categorie
  Wwft en Sanctiewet
 • Type
  Online
 • Doorlooptijd
  1 maand
 • Startdatum
  In overleg
 • Kosten
  Op aanvraag
 • Talen
  NL, EN

Aantoonbare deskundigheid van de Wwft en Sanctiewet is een vereiste voor medewerkers van een financiële instelling. Het topmanagement is hierop geen uitzondering. Maar een Wwft opleiding heeft alleen zin als de inhoud aansluit bij de verantwoordelijkheden van het management en de vraagstukken die specifiek in de eigen organisatie spelen. Daarom bieden wij een programma aan dat hier optimaal op aansluit.

Doelstelling

Na succesvolle afronding van het programma ben je op de hoogte van de relevante normen vanuit de Wwft en Sanctiewet, en kun je deze toepassen op jouw eigen organisatie. Het programma:

 • Sluit aan bij jouw specifieke situatie
 • Biedt aantoonbare resultaten
 • Is niet groter dan nodig, maar wel relevant

Opzet en toetsing

Het is belangrijk dat het Wwft programma voor het topmanagement impact heeft op het eigenaarschap voor risicomanagement op het gebied van Wwft en Sw. Daarvoor is het van belang dat de deelnemers de dialoog aangaan over hoe zij tegen deze risico’s aankijken. Dat bereiken we in drie stappen:
1. een sessie met vooral theorie;
2. een online survey;
3. bespreken van de resultaten uit de survey.

Stap 1: theoriesessie

Het (online) programma start met een sessie van 1 -1,5 uur in presentatievorm door een senior consultant van Charco & Dique, gespecialiseerd in de Wwft en Sanctiewet. In deze sessie worden beide wetten besproken. Doel van deze sessie is te borgen dat alle deelnemers een gelijke basiskennis van de regelgeving hebben en op de hoogte zijn van relevante actuele ontwikkelingen.

De inhoud van deze sessie wordt toegesneden op wat van toepassing is op de klant en wat relevant is voor het topmanagement. De nadruk komt daarom meer te liggen op strategische risico’s dan op operationele aspecten van Wwft en Sanctiewet.

Stap 2: online survey

In deze stap zetten wij een online survey uit onder de deelnemers, waarin zij individueel hun reactie geven op voor de klant relevante stellingen en scenario’s. De resultaten zijn input voor de discussie in de derde stap. De opzet van de survey en inhoud van de scenario’s wordt zorgvuldig afgestemd met de klant.

Stap 3: bespreken resultaten

De reacties uit de online survey vormen de input voor de discussie tussen de deelnemers en onder leiding van twee senior consultants van Charco & Dique. Deze sessie neemt 1,5 uur in beslag.

De conclusies uit deze discussie leggen wij vast in een document, waarmee de resultaten van het programma aantoonbaar zijn.

Het opgeleverde document is een klantspecifiek uitgewerkte risicoanalyse op het gebied van de Wwft en Sanctiewet. Deze analyse is gebaseerd is op de eigen risico-inschatting van de deelnemers en de uitkomsten van de discussie. Zij tonen daarmee aan te beschikken over kennis van de relevante normen vanuit de Wwft en Sw en deze te kunnen toepassen op de eigen organisatie.

Studiebelasting

Voorbereiding en uitvoering van de drie stappen vragen een doorlooptijd van circa één maand. De planning vindt in overleg met de deelnemers plaats.

Vragen?

Plan een Teams afspraak in

Heb je vragen over deze opleiding? Onze learning specialisten staan je graag te woord. Plan direct een Teams afspraak met ons in.

Plan een afspraak in
Calendly

Wat onze cursisten zeggen

”De oplossing van The Ministry of Compliance was zowel inhoudelijk als qua opzet perfect. Ik vind het prettig dat de resultaten zijn verankerd in een aanbeveling over het behaalde niveau, zodat dit aantoonbaar is richting de toezichthouder.”

Waarom het Wwft programma voor topmanagement?

 • Relevante kennis van de Wwft en Sanctiewet, die direct impact heeft op jouw dagelijkse praktijk
 • Sluit aan bij jouw specifieke situatie
 • Aantoonbaar voldoen aan de wettelijk gestelde opleidingseisen

Aangepast op jouw situatie

Dit Wwft programma wordt specifiek toegespitst op jouw situatie. De inhoud en kosten variëren dus per deelnemer. Samen stellen we een programma op dat aansluit bij jouw wensen en behoeften. Neem contact met ons op, en we gaan direct voor je aan de slag.

Bel mij terug