Privacyverklaring & cookies


Waarom een Privacy Verklaring?

 

Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen die The Ministry heeft genomen om de privacy van zijn klanten en de vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens te garanderen. In de juridische context is vertrouwelijke omgang met gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens, van groot belang. The Ministry erkent dit belang en doet zijn uiterste best vertrouwelijkheid en privacy te garanderen. Met deze Privacy Verklaring willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Deze Privacy Verklaring betreft persoonsgegevens van de bezoekers van de The Ministry website en van de abonnees van The Ministry. Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, The Ministry, informatie van en over u verzamelen. Dit gebeurt als u bij het aangaan van een abonnement op The Ministry gegevens aan ons verstrekt of als u gebruik maakt van onze (mobiele) website of op een andere manier contact met ons zoekt via telefoon of email. U bent in deze gevallen de betrokkene, zoals dat in privacyrecht termen heet, en wij zijn de verantwoordelijke.

 

Privacy

 

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?

The Ministry of Compliance
Krijn Taconiskade 422
1087 HW Amsterdam

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 69037555

Wil je contact opnemen met The Ministry? Dat kan door te bellen naar: 020 – 4165403 of door een email te sturen aan theminister@theministryofcompliance.nl

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar wij vinden het belangrijk dat u begrijpt welke gegevens wij als verzameling van u kunnen hebben.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens we kunnen verzamelen. Als u meerdere acties tegelijk doet, bijvoorbeeld én een abonnement aanmaakt én gebruik maakt van de (mobiele) website van The Ministry, dan verzamelen wij dus alle bij die acties genoemde gegevens. Zo kan er een profiel ontstaan van verschillende gegevens of voorkeuren van u.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen. Alleen de gegevens die we vragen waar een * bij staat of waarvan wordt aangegeven dat deze verplicht zijn, moet u in vullen om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten. Via de browserinstellingen of de instellingen op uw mobiele toestel (bijvoorbeeld telefoon of tablet) kunt u zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Het overzicht van de gegevens die we van u kunnen verzamelen:
— Bij het zelf aanmaken of bij het aanmaken door een beheerder namens u van een The Ministry account op een (mobiele) website: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf of de beheerder namens u bij de aanmaak van het account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven; zoals uw emailadres en (gebruikers)naam.

— Bij het gebruik van onze (mobiele) websites: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites, zoals de bezochte The Ministry pagina’s en hoe lang u deze bekijkt, het aantal keer dat u de The Ministry website bezoekt en zoektermen die u heeft ingegeven. Ook is het mogelijk dat u uw browserinstellingen met ons deelt.

— Bij het lezen van de nieuwsupdates of blogs: hierbij kunnen wij ook het gebruik van de blogs verwerken. Bijvoorbeeld of u bepaalde onderwerpen bekijkt, hoe vaak u deze bekijkt en of er zoektermen worden gebruikt.

— Als u contact met ons opneemt via telefoon of email dan is het mogelijk dat wij de gegevens die u ons geeft, zoals uw naam en contactgegevens, samen met uw vraag of klacht verwerken.

Wat doen wij met deze gegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:

— Om aan de hand van analyses van de gegevens onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). De gegevens van gebruikers van de The Ministry website of van The Ministry worden in principe op geanonimiseerde wijze verzameld en geanalyseerd. Het is wel mogelijk dat wij rapportages van de analyse van gegevens ontvangen op een manier dat wel sprake is van persoonsgegevens. We streven ernaar om dit te voorkomen of te beperken.

— De gegevens die u als abonnee invoert of door een beheerder namens u worden ingevoerd, worden ook gebruikt voor het sturen van Nieuwsupdates of Alerts aan u.

— Gegevens die u via telefoon of email met ons deelt gebruiken wij om uw vraag of klacht te behandelen en voor u op te lossen.

Hoe beveiligen wij deze gegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en privacy te garanderen. Zo maakt The Ministry gebruik van beveiligingsprotocollen (waaronder begrepen ‘secure socket layer’) die de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen abonnee en The Ministry waarborgen. The Ministry streeft ernaar de vertrouwelijkheid van de communicatie met zijn diensten te garanderen door het juiste gebruik van deze protocollen. Ook worden gegevens beveiligd opgeslagen via een hosting-provider die de noodzakelijke maatregelen heeft genomen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. Daarnaast worden persoonsgegevens en statistische gegevens over het gebruik van The Ministry niet aan derden verstrekt, tenzij sprake is van bijvoorbeeld verstrekking ter uitvoering van de overeenkomst (waaronder begrepen onder meer hosting-activiteiten en facturering) of van een rechtsgeldig dwangbevel van een justitiële autoriteit.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Zolang u gebruik maakt van The Ministry dan bewaren wij uw gegevens voor u. Zodra u het abonnement opzegt, dan worden uw gebruiksgegevens verwijderd. Als uiterlijke bewaartermijn houden wij twee jaar nadat het abonnement is beëindigd aan. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons gebruik van de gegevens (rechten van de betrokkene)?

Deze privacy Statement gaat over uw gegevens. U heeft daarom zelf invloed op wat wij met uw gegevens mogen doen. U heeft een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van uw gegevens, u kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens en u heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Dit betekent dat u ons kunt vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij hier een antwoord op. U heeft ook een recht van correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kunt u voor een groot deel zelf beheren via uw account en instellingen van uw browser of mobiele toestel. Als wij toestemming hebben gevraagd om gegevens te gebruiken, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming. U hebt ook een recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Ook kunt u vragen of wij uw gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan u of een andere partij geven. We zullen dit verzoek serieus behandelen. We horen graag van u als u bepaalde rechten wilt uitoefenen. U kunt ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht u het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij gegevens met anderen?

Ja, we delen gegevens. We hebben het product The Ministry en bijbehorende dienstverlening namelijk niet zelf gemaakt en wij zijn in principe geen softwarebedrijf. Voor The Ministry maken we daarom gebruik van de diensten van a New Spring. Volgens de letter van de wet delen wij uw gegevens met deze partijen bij het gebruik maken van hun diensten. Deze partijen werken op onze instructie.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Wijzigingen van deze privacy statement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. U kunt zien aan de datum van hieronder of dit ook de versie is die u eerder heeft gelezen.

Versie: 20 November 2019

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

U kunt uw browser zodanig configureren dat cookies niet op uw computer kunnen worden geplaatst. Het is dan nog steeds mogelijk de home-page van The Ministry op te vragen. U kunt echter niet inloggen zonder cookies op uw computer toe te laten. Cookies worden gebruikt om te bepalen of u ingelogd bent bij The Ministry, en of uw sessie nog geldig is. Cookies worden gebruikt om het gebruik te verbeteren.

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door The Ministry en de partijen die ons diensten verlenen op basis van de cookies. Deze partijen zijn genoemd in het Privacyverklaring. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

We geven hier een overzicht van de cookies die u worden gebruikt op de The Ministry website en in The Ministry.

Naam script / cookie
Techniek
Beschrijving

Google Analytics

Cookie

Cookie ten behoeve van de verzameling van statistieken.

Sessie cookie login

Cookie

Cookie die ervoor zorg dat onthouden wordt dat je ingelogd bent.

Instellingen

Cookie

Cookie ten behoeve van het bewaren van meest recente (tijdelijke) instellingen zoals sorteervolgorde.

Contact

Hebt u vragen over dit document, of over uw gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via
theminister@theministryofcompliance.nl

Bel mij terug