Privacy statement


The Ministry of Compliance is een handelsnaam van Projective Group. The Ministry of Compliance biedt opleidingen aan voor financiële professionals die hun vakkennis up-to-date willen houden en op de hoogte willen blijven van wet- en regelgeving. The Ministry of Compliance verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening.

The Ministry of Compliance is een handelsnaam van Projective Group, specialist op het gebied van financiële wet- en regelgeving.

In dit Privacy statement wordt uitgelegd om welke persoonsgegevens het gaat en waarom deze worden verwerkt. Daarnaast wordt informatie verschaft over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

The Ministry of Compliance zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

The Ministry of Compliance neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De wetgeving op dit gebied heeft een plaats in onze interne procedures, in de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens door The Ministry of Compliance is een wettelijke grondslag.

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Denk aan uw naam en uw emailadres. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon, zoals een BV of NV. Gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn weer wel persoonsgegevens.

Verwerken

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, valt onder het verwerken ervan. Denk hierbij aan het verzamelen, opslaan, inzien, aanpassen, verstrekken doorgeven en verwijderen van uw gegevens

In welke gevallen verwerkt The Ministry uw persoonsgegevens

The Ministry of Compliance verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wanneer u een demo van een van de opleidingen aanvraagt en wanneer u (of een van uw medewerkers) een opleiding volgt bij The Ministry.

Hieronder geven we een overzicht van de gegevens die worden verwerkt.

Wanneer u onze website bezoekt

Wij verwerken uw persoonsgegevens (IP adres en MAC adres) als u ons toestemming geeft voor het gebruik van functionality en tracking cookies.

Wanneer wij u nieuwsbrieven sturen

Onderdeel van onze dienstverlening is het op de hoogte houden van onze relaties en cursisten door middel van e-mails. Wij sturen u relevante nieuwsberichten onder andere over nieuwe opleidingen.

Verwerkte persoonsgegevens:

 • Naam en emailadres

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming bij inschrijving voor de nieuwsbrief. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken.

Wanneer u een demo aanvraagt

Om geïnteresseerden een voorproefje te geven van de inhoud van onze opleidingen kunnen zij via de website een gratis demo aanvragen. Wij sturen de link naar de demo-omgeving vervolgens per email toe. Ook ontvangt u na afloop van de demoperiode per email een link naar een evaluatie vragenlijst.

Verwerkte persoonsgegevens:

 • Naam en emailadres

Wanneer u (of een van uw medewerkers) een van onze opleidingen volgt

The Ministry of Compliance verwerkt uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot onze opleidingen, inzicht te geven in de voortgang (aan u, eventueel uw werkgever en het DSI) en om eventuele vragen en of klachten te beantwoorden.

Verwerkte persoonsgegevens:

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (bij opleidingen die met een diploma worden afgerond)
 • Studieresultaten

Delen wij gegevens met anderen?

Ja, we delen uw persoonsgegevens. Voor het uitvoeren van veel van de opleidingen van The Ministry werken wij samen met aNewSpring dat een innovatief leerplatform aanbiedt. The Ministry ontwikkelt de trainingen; de trainingen worden uitgevoerd op het platform van aNewSpring. Voor de gegevensopslag worden uw gegevens gedeeld met software aanbieder Egnyte. Door het gebruik van email worden persoonsgegevens gedeeld met Microsoft. De persoonsgegevens die worden verwerkt bij bezoek aan onze website worden gedeeld met onze website beheerder.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Met alle aanbieders waarmee uw persoonsgegevens worden gedeeld is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en privacy te garanderen. Dit geldt voor zowel de eigen gegevensopslag en mailomgeving van The Ministry als het platform van aNewSpring. Voor de eigen gegevensopslag maken wij gebruik van Egnyte waarbij de beveiliging bestaat uit encryptie van laptops en het gebruik van wachtwoorden om de toegang te beperken.

Meer informatie met betrekking tot de beveiliging van het aNewSpring platform kunt u hier vinden.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Zolang u of uw werkgever gebruik maakt van de opleidingen van The Ministry bewaren wij uw gegevens voor u. Zodra u of uw werkgever het abonnement opzegt, worden uw gebruiksgegevens verwijderd; dit gebeurt uiterlijk twee jaar nadat het abonnement is beëindigd.

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

U kunt uw browser zodanig configureren dat cookies niet op uw computer kunnen worden geplaatst. Het is dan nog steeds mogelijk de homepage van The Ministry op te vragen. U kunt echter niet inloggen zonder cookies op uw computer toe te laten. Cookies worden gebruikt om te bepalen of u ingelogd bent bij The Ministry, en of uw sessie nog geldig is. Cookies worden gebruikt om het gebruik te verbeteren.

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door The Ministry en de partijen die ons diensten verlenen op basis van de cookies. Deze partijen zijn genoemd in het Privacyverklaring. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

We geven hier een overzicht van de cookies die u worden gebruikt op de The Ministry website en in The Ministry.

 • Google Analytics: cookie ten behoeve van de verzameling van statistieken.
 • Sessie cookie login: cookie die ervoor zorg dat onthouden wordt dat je ingelogd bent.
 • Instellingen: cookie ten behoeve van het bewaren van meest recente (tijdelijke) instellingen zoals sorteervolgorde.
 • Tracking: cookie ten behoeve van het tonen van relevante advertenties (uitsluitend over onze opleidingen).

Uitoefening van rechten; contact opnemen met The Ministry of Compliance

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan The Ministry of Compliance heeft doorgegeven (via de website of vanwege onze dienstverlening) of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten tot dpo@projectivegroup.com

Wijzigingen Privacy Statement

Alles in het leven is veranderlijk. Zo ook ons privacy statement. U kunt zien aan de datum van hieronder of dit ook de versie is die u eerder heeft gelezen.

Versie: Juni 2022

Bel mij terug