Prudentiële regelgeving

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht in Nederland. Dat houdt in: het waarborgen van de financiële stabiliteit van de financiële sector. Voor de verschillende sub-sectoren (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen) zijn eisen ten aanzien van de hoogte en berekening van de solvabiliteit en liquiditeit en een beheerste en integere bedrijfsvoering van toepassing.

Opleiding prudentiële regelgeving

Prudentiële regelgeving

De impact van prudentiële regelgeving op de financiële sector begrijpen

Gemixt
1 maand
NL, EN

Hoewel deze prudentiële regelgeving voor de verschillende sub-sectoren in opbouw en op hoofdlijnen veel overeenkomsten kent, verschillende de specifieke vereisten. Deze verschillen hangen samen met de achtergrond en context waarin de specifieke sub-sector opereert. Deze opleiding helpt jou de verschillende prudentiële toetsingskaders te begrijpen en de impact daarvan te doorgronden.

Persoonlijk advies

Interesse in een praktische opleiding die jouw werknemers met plezier zullen volgen? Een inschrijving is zo geregeld. Neem contact met ons op, en wij gaan direct voor je aan de slag.

Bel mij terug