Succesvol een SIRA uitvoeren

 • Categorie
  Compliance opleidingen
 • Type
  Gemixt
 • Doorlooptijd
  1 maand
 • Startdatum
  op aanvraag
 • Kosten
  op aanvraag
 • Talen
  NL, EN

De wet verplicht bepaalde financiële ondernemingen tot het uitvoeren van een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Het doel hiervan is om de inherente integriteitsrisico’s te identificeren en vervolgens passende maatregelen treffen om deze risico’s te beheersen.

Toezichthouders DNB en AFM besteden bijzondere aandacht aan de SIRA. Deze opleiding helpt jou succesvol een SIRA uit te voeren waarmee je voldoet aan de eisen van de toezichthouders.

Toegespitst op jouw werkomgeving

In de praktijk is het proces van het uitvoeren van een SIRA veelal hetzelfde. Echter, de context waarin je dat doet verschilt van onderneming tot onderneming. Ook de achtergrond van de mensen die bij een SIRA betrokken zijn, is divers. Tijdens deze opleiding houden wij zoveel mogelijk rekening met deze verschillen. Geen ‘one size fits all’ benadering dus, maar voldoende aandacht voor jouw specifieke kennis en ervaring en de omgeving waarin je werkt.

Opdracht centraal

Om deze opleiding zo praktisch mogelijk te maken ga je zelf aan de slag met het uitvoeren van een SIRA. We starten de opleiding met een korte kick-off. Nadat je de theorie hebt doorgenomen in onze online leeromgeving, voer je een opdracht uit in je eigen organisatie. Die lever je in en de trainer geeft je individuele feedback. Vervolgens bespreken we de valkuilen en best practices met elkaar tijdens een plenaire bijeenkomst. Dit alles onder leiding van een ervaren compliance specialist van Projective Group

Centraal in de opleiding staat het uitvoeren van een SIRA in jouw eigen context.

Doelgroep

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren zijn allemaal verplicht een SIRA uit te voeren. Ook voor andere financiële ondernemingen is een SIRA echter een geschikte manier om zicht te krijgen op de integriteitsrisico’s en de beheersing daarvan. Deze opleiding is daarom ontwikkeld voor iedereen uit de eerste, tweede of derde lijn die direct betrokken is bij het uitvoeren van een SIRA en wil leren hoe je dit succesvol doet.

De opleiding is in-company te volgen, bijvoorbeeld met een heel team of afdeling tegelijk.

Vooropleiding

Dit is een opleiding op HBO-niveau. We gaan ervan uit dat je een goed beeld hebt van de integriteitsrisico’s die een financiële onderneming kan lopen en hoe die beheerst kunnen worden.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Een werkwijze formuleren voor het opstellen van een SIRA;
 • Een Organisatieschets maken met daarin de juiste kwantitatieve en kwalitatieve elementen;
 • Integriteitsrisicoscenario’s in kaart brengen voor de eigen organisatie en deze analyseren met de template van DNB;
 • De uitkomsten van de integriteitsrisicoanalyse visueel zichtbaar maken in een heatmap als basis voor een discussie met het management.

De kennis die je hiervoor nodig hebt, tref je aan in het theoriedeel van deze opleiding.

Opzet

Deze opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Kick-off bijeenkomst via Teams ter introductie van de opleiding;
 2. Zelfstudie via de online leeromgeving;
 3. Uitvoeren van de opdracht in je eigen organisatie;
 4. Individuele feedback op jouw opdracht;
 5. Bijeenkomst ter bespreking van uitwerkingen, best practices, valkuilen en dergelijke;
 6. Eventueel: aanscherpen van de uitwerking van de opdracht.

Theorie

 • Integriteit
 • Stappen SIRA
 • Risico’s en beheersmaatregelen
 • Praktische tips SIRA
 • Analyse van beheersing
 • Context van de SIRA – bijlage
  o   Werken aan een integere cultuur
  o   Van norm naar beheersmaatregel
  o   Onderzoek doen

Toetsing

Centraal in de opleiding staat het doen van een SIRA in jouw eigen context. De uitwerking hiervan vormt het toetsende element van deze opleiding. Herkansingen bestaan uit het verbeteren van eerder ingeleverd werk op basis van de plenaire sessie, de onderbouwing van de beoordeling en de tips ter verbetering.

Certificaat

Bij voldoende uitwerking van de opdracht ontvang je een diploma.

Wwft risicoanalyse als onderdeel van de SIRA

De SIRA-methodiek die je leert in deze opleiding is ook toepasbaar op de verplichte risicobeoordeling in het kader van de Wwft. Daar waar een Wwft risicoanalyse zich beperkt tot de risico’s op witwassen, financiering van terrorisme en de omzeiling van sanctieregelgeving, behandelt de SIRA alle vormen van integriteitsrisico’s. Ook andere vormen van klantintegriteitrisico’s – zoals fraude of belastingontduiking – zijn in de praktijk onderdeel van het Wwft beleid en -procedures. De SIRA biedt daar een goede basis voor.

De compliance specialisten van Projective Group en tevens docenten van deze opleiding, adviseren daarom om de Wwft risicoanalyse uit te voeren als onderdeel van de SIRA. En niet alleen vanuit het oogpunt van efficiency. Ook omdat je bij het uitvoeren van de SIRA een organisatieschets en risicoprofiel maakt (inclusief risk appetite). Deze zijn richtinggevend bij het uitvoeren van de risicoanalyses en het kwalificeren van de uitkomsten hiervan. Daarnaast zorgen ze ervoor dat risico’s zijn toegespitst op de aard en omvang van jouw eigen onderneming.

Vertrouwelijkheid

De opdrachten in deze opleiding voer je uit in jouw eigen praktijk en aan de hand van jullie eigen vraagstukken en inrichting. Daar kan vertrouwelijke informatie bij aan de orde komen.

Het uitgangspunt is dat alleen de trainer van de opleiding jouw uitwerking ziet. Alle trainers hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

Je kan er zelf voor kiezen om jouw informatie te delen met je medecursisten. Dat komt de discussie in de training ten goede. Het is aan jou om te beslissen of en hoe je dat wil doen: concreet, in algemene termen of geanonimiseerd. Tijdens de kick-off van de opleiding maken we hier met elkaar afspraken over.

Studiebelasting

De doorlooptijd van de opleiding is een maand. De studiebelasting varieert per cursist, afhankelijk van de relevante voorkennis en ervaring en de afspraken die we hierover maken met de klant.

Vragen?

Plan een Teams afspraak in

Heb je vragen over deze opleiding? Onze learning specialisten staan je graag te woord. Plan direct een Teams afspraak met ons in.

Plan een afspraak in
Calendly

Waarom deze SIRA training?

 • Leer zelfstandig een goede SIRA te doen
 • Voldoe aan de eisen van AFM en DNB
 • Ontwikkeld door compliance specialisten van Projective Group

Startdata

De SIRA opleiding is in-company te volgen, bijvoorbeeld met een heel team of afdeling tegelijk. We passen de opleiding graag aan op jouw organisatie, zodat de inhoud aansluit op de eigen situatie. Voor meer informatie over startdata en maatwerk mogelijkheden kun je contact met ons opnemen.

Bel mij terug