Maatwerk

Interactieve workshop over de integriteitsrisicoanalyse onder de Wtt

Trustkantoren moeten voldoen aan allerlei wetten en regels, waaronder de Wtt, Wwft en de Sanctiewet. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Na een bezoek van toezichthouder DNB, werd een trustkantoor opgedragen haar klanten te onderwerpen aan een review. De compliance officer van het kantoor merkte echter dat de medewerkers moeite hadden met het uitvoeren van de integriteitsrisicoanalyse (IRA) onder artikel 26 Wtt. Hoe kun je stap voor stap een risico beoordelen? En wat is precies het verschil tussen een bruto en een netto risico?

Integriteitsrisico’s herkennen en mitigeren

Onder de Wtt zijn trustkantoren verplicht integriteitsrisico’s te identificeren, te mitigeren en te monitoren. Bij een risicobeoordeling moet rekening worden gehouden met risicofactoren zoals bijvoorbeeld het type cliënt,  de dienst en het land waar de cliënt gevestigd is. Om eventuele problemen met de toezichthouder voor te zijn, besloot de compliance officer van het trustkantoor om The Ministry of Compliance in te schakelen. Consultant Leon Bex hielp haar in kaart te brengen welke praktische kennis er miste binnen de organisatie. Vervolgens stelde hij een op maat gemaakte online workshop samen, met als doel om de medewerkers van het trustkantoor te helpen integriteitsrisico’s beter te leren herkennen en te mitigeren.

Interactieve online workshop

Drie dagen na het telefoontje van de compliance officer vond de workshop al plaats. Tijdens een twee uur durende online sessie ging Bex in op het theoretisch kader en de noodzaak van de integriteitsrisicoanalyse van een cliënt. Ook de verschillende onderdelen van het IRA-formulier en de opbouw van een risicoprofiel werden uitvoerig besproken. Na het theoretische gedeelte werd er in kleine groepjes gewerkt aan praktijkcases. Bex: ‘’In breakout rooms werkten de deelnemers drie verschillende cases uit. Samen oefenden ze met het herkennen van risico’s, het opstellen van risicoprofielen, het bepalen van mitigerende maatregelen en het bepalen van het effect van deze maatregelen.’’

‘’De training heeft er niet alleen voor gezorgd dat de medewerkers het proces van risicoanalyses nu beter begrijpen en weten te implementeren, maar ook dat zij hierbij allemaal dezelfde aanpak hanteren.’’

Meer weten?

Heeft jouw organisatie te maken met een onderzoek van de toezichthouder en beheersen jullie (bepaalde onderdelen van) het CDD-proces nog niet volledig? Of kampen jullie met andere learning vraagstukken met betrekking tot de naleving van de Wwft, de Sanctiewet  of de Wtt? The Ministry of Compliance helpt je graag met op maat gemaakte trainingen, toegespitst op de kennis en vaardigheden die jouw organisatie nodig heeft om te voldoen aan de eisen van de toezichthouder.

Onze learning consultants denken graag met je mee. Lees meer over de mogelijkheden tot maatwerk of neem contact op voor persoonlijk advies.

Popup Builder Mailchimp extension requires authentication.

Bel mij terug