Marktmonitor AFM van start met vragen over Wwft


De jaarlijkse vragenlijst van de AFM (de Marktmonitor) voor adviseurs en bemiddelaars moet de komende weken weer ingevuld worden. De vragenlijst wordt door de AFM onder andere gebruikt om haar toezichtcapaciteit risicogebaseerd in te zetten.

 

Bureau DFO heeft in samenwerking met Projective Group en The Ministry of Compliance een instructiefilm gemaakt om adviseurs en bemiddelaars te helpen bij het invullen van de vragenlijst.

Dit jaar worden veel vragen gesteld over de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft).

De Wwft is van toepassing op ondernemingen die bemiddelen in levensverzekeringen of gebruik maken van het nationaal regime. In de vragenlijst wordt specifiek aandacht besteed aan het opleiden van beleidsbepalers en medewerkers.

The Ministry beschikt over een ruim aanbod van Wwft gerelateerde trainingen. Met het volgen van de Wwft awarenesstraining wordt een goede basis gelegd en kunt u als ondernemer laten zien dat de Wwft aandacht krijgt binnen uw onderneming en kunt u deze vragen van AFM met een gerust hart met JA beantwoorden.

Bel mij terug