Accreditaties

Wij zijn CRKBO geregistreerd!

Per 17 juli 2020 is Charco & Dique als opleidingsinstituut geregistreerd bij CRKBO. Hiermee voldoen de opleidingen die wij aanbieden via The Ministry of Compliance aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Om te beoordelen of Charco & Dique voldoet aan alle voorwaarden, vond er een audit plaats. Hierbij werd aandacht besteed aan de organisatie, docenten, voorlichting, contractvoorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling. Zo werd er onder andere gecontroleerd of de verstrekte opleidingsinformatie waarheidsgetrouw is, of de docenten over voldoende deskundigheid beschikken en of het instituut beschikt over geschikte toetsingskaders voor beoordelingen.

Charco & Dique B.V. bleek te voldoen aan alle gestelde eisen en is vanaf heden ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Dit betekent dat opleidingen van The Ministry zijn vrijgesteld van omzetbelasting (BTW). Voor financiële instellingen, die doorgaans geen BTW kunnen verrekenen, betekent dit lagere prijzen.

Om te controleren of Charco & Dique blijvend voldoet aan de door het CRKBO gestelde voorwaarden, zal eens in de vier jaar een audit plaatsvinden.

Popup Builder Mailchimp extension requires authentication.

Bel mij terug