Blog

Nieuwe PE-regels vanaf januari 2021 ook geldig voor accountants in business

Om je werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren moet je als accountant voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Je kennis en vaardigheden dien je aantoonbaar bij te houden door Permanente Educatie (PE)-punten te behalen. In 2019 heeft De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) een nieuw PE-model ontwikkeld om te toetsen of accountants aan de regels voldoen. Per januari 2021 gaat dit nieuwe model ook voor accountants in business gelden.

Uit een enquête onder leden van de NBA blijkt echter dat nog maar weinig accountants begrijpen wat de nieuwe regels inhouden. Ook hebben veel van hen moeite met het formuleren van de leerdoelen. Hoog tijd dus, voor een toelichting op de regels en hulp bij het opstellen van jouw leerdoelen.

Wat houdt het nieuwe PE-systeem in?

Het nieuwe PE-systeem legt de focus op output in plaats van uren. Eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid staan centraal. De tijd van PE-punten tellen is verleden tijd. Het maakt niet meer uit hoeveel tijd je hebt besteed aan beroepsontwikkeling. In plaats daarvan moet je kunnen aantonen welke leerdoelen je hebt behaald en welke vaardigheden je hebt ontwikkeld. Je kunt je ontwikkeling zelf vormgeven en hebt de vrijheid om te kiezen uit verschillende leervormen, zoals intervisie, learning on the job, coaching of e-learning. Zo kun je kennis en vaardigheden ontwikkelen die passen bij jouw persoonlijke beroepssituatie en behoefte.

Eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid staan centraal

Leerdoelen bepalen

Er zijn onder de nieuwe PE-regels geen erkende PE-instellingen meer; je bent dus vrij om te kiezen waar je jouw PE-punten behaalt. De enige verplichting die je hebt, is dat je jouw leeractiviteiten vastlegt in een PE-portfolio. Hierin leg je uit welke werkzaamheden je uitvoert, wat je leerdoelen zijn, hoe je hieraan gewerkt hebt en hoe je wat je geleerd hebt toepast in de praktijk. Op zoek naar wat inspiratie? Wij hebben alvast een aantal leerdoelen voor je opgesteld die je met behulp van onze opleidingen kunt behalen.

DSI Compliance Professional

Dit programma voor compliance professionals is ontwikkeld om de DSI certificering te behouden. Maar ook voor accountants in business bevat de e-learning interessante onderwerpen, zoals AMLD5, de ESMA-guidelines en fiscale integriteit. Enkele voorbeelden van leerdoelen die je met deze opleiding kunt behalen:

 • Leren duiden wat de actuele ontwikkelingen in verantwoord en duurzaam beleggen betekenen voor de financiële dienstverlening.
 • Kunnen beschrijven welke eisen de toezichthouders stellen aan transactiemonitoring.
 • Kunnen beschrijven wat de veranderingen binnen de ESMA-guidelines over de compliance functie in MiFID II inhouden.
 • De belangrijkste bepalingen kunnen benoemen van de good practices fiscale integriteitsrisico’s.
 • De verschillende strategische keuzes en modellen toelichten die bepaald (moeten) worden in de samenwerking tussen een (fin)tech en een traditionele partij.

AVG

De AVG Awareness e-learning helpt je jouw kennis van de privacyregels op te frissen. Na afronding weet je in de praktijk om te gaan met persoonsgegevens, datalekken en de rechten van betrokkenen. De cursus kan je helpen de volgende leerdoelen te behalen:

 • Meer inzicht krijgen in de privacyregels en hoe deze toegepast kunnen worden binnen de organisatie.
 • Bepalen of er in een praktijksituatie sprake is van een datalek en leren hoe hiermee omgegaan moet worden.
 • Leren welke rechten datasubjecten hebben en hoe daarmee omgegaan moet worden.

Wwft

De Wwft Awareness cursus geeft inzicht in de aangescherpte Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na afronding van de e-learning weet je de Wwft-regels in de praktijk na te leven en kun je een bijdragen leveren aan het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. De cursus helpt je een aantal leerdoelen te behalen:

 • Meer inzicht krijgen in de Wwft en Sanctiewetgeving en hoe deze wetten witwassen willen tegengaan.
 • Leren uit welke fasen het witwasproces bestaat en wat deze fases inhouden.
 • Leren wat een financiële onderneming gedurende de klantrelatie moet doen om het risico op witwassen te minimaliseren.
 • Ongebruikelijke transacties beter leren herkennen en leren hoe en wanneer deze gemeld moeten worden.

Cyber Security

De Cyber Security Awareness e-learning geeft je een duidelijk beeld van wat cybercriminaliteit inhoudt. Je leert te voorkomen hoe je hierin betrokken raakt en hoe je de ‘human firewall’ van jouw organisatie kunt versterken. Voorbeelden van leerdoelen bij deze opleiding zijn:

 • Cyberaanvallen via diverse kanalen zoals e-mail, WhatsApp en SMS leren herkennen aan de hand van signalen.
 • Leren hoe mijn organisatie schade door cyberaanvallen kan voorkomen.

Meer weten?

Op de website van de NBA lees je meer over de nieuwe regels omtrent PE punten voor accountants.

Hier vind je een overzicht van onze opleidingen voor accountants in business. Wil je weten welke opleiding(en) aansluiten op jouw persoonlijke leerbehoeften, of achterhalen aan welke eisen jij moet voldoen? Onze learning consultants helpen je graag. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies, of bekijk de mogelijkheden voor maatwerk opleidingen.

Popup Builder Mailchimp extension requires authentication.

Bel mij terug