Wwft

Aangescherpte Wwft opleidingseisen: zo voldoe je eraan

Eind 2020 publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een update van haar leidraad Wwft en Sanctiewet. Een van de belangrijkste wijzigingen was een aanscherping van de opleidingseisen. Wat wordt er precies van medewerkers en beleidsbepalers van financiële instellingen verwacht? En hoe voldoe je hieraan?

Aangescherpte eisen

Waar de oude leidraad alleen nog sprak over periodieke trainingen voor het personeel, waardoor ze in staat zijn ongebruikelijke transacties te herkennen, geeft de nieuwe leidraad meer invulling aan de opleidingseisen:

  • de Wwft opleiding moet regelmatig worden aangeboden;
  • het personeel moet niet alleen ongebruikelijke transacties kunnen herkennen, maar ook in staat zijn een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren;
  • de vorm is vrij, maar instellingen dienen (met materiaal) te kunnen onderbouwen hoe met de betreffende opleiding(en) wordt voldaan aan het opleidingsvereiste van de Wwft;
  • het aanbod moet worden toegespitst op de verschillende functies binnen de instelling, de inhoud, diepgang en frequentie zal afhankelijk zijn van de functie van de medewerker;
  • het aanbod, de gevolgde trainingen, de frequentie en de personen die opleidingen volgen moet worden vastgelegd;
  • instellingen moeten het kennisniveau binnen de organisatie doorlopend vaststellen en monitoren, en hierop inspelen.

Eisen voor de compliancefunctie en dagelijks beleidsbepalers

De AFM gaat ervan uit dat de compliance functionaris aanvullende opleidingen volgt om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s. Daarnaast moeten de dagelijks beleidsbepalers – die belast zijn met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wwft en Sanctiewet – voldoende opleidingen krijgen om hun (eind)verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Hoe kun je aan deze eisen voldoen?

Nu de opleidingseisen verder aangescherpt zijn, is het nog meer van belang dat medewerkers en beleidsbepalers aantoonbaar bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. In deze onepager vertellen we je meer over de Wwft opleidingsvereisten en hoe je hieraan voldoet.

wwft opleidingsvereisten onepager

 

Meer weten?

Lees meer over onze Wwft opleidingen en de mogelijkheden tot maatwerk. Benieuwd hoe dit maatwerk er in de praktijk uit kan zien? Lees dan deze case, waarin we een combinatie maakten van onze Wwft Awareness e-learning en een online sessie toegespitst op de medewerkers van een bank.

Popup Builder Mailchimp extension requires authentication.

Bel mij terug