Wwft

Wwft risicoanalyse als onderdeel van de SIRA

Toezichthouders De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten besteden bijzondere aandacht aan de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren zijn allemaal verplicht een SIRA uit te voeren.

Daar waar een Wwft risicoanalyse zich beperkt tot de risico’s op witwassen, financiering van terrorisme en de omzeiling van sanctieregelgeving, behandelt de SIRA alle vormen van integriteitsrisico’s. ‘’In de praktijk zien wij vaak dat naast witwasrisico’s ook andere vormen van klant integriteitsrisico’s – zoals fraude of belastingontduiking- onderdeel zijn van het Wwft beleid en de procedures,’’ vertelt Gaby Van Den Berkmortel, docent aan onze SIRA-opleiding. ‘’De SIRA biedt daar een goede basis voor.’’

‘’Wij adviseren dan ook om de Wwft risicoanalyse uit te voeren als onderdeel van de SIRA. Niet alleen vanuit het oogpunt van efficiency. Ook omdat je bij het uitvoeren van de SIRA een organisatieschets en risicoprofiel maakt (inclusief risk appetite). Deze zijn richtinggevend bij het uitvoeren van de risicoanalyses en het kwalificeren van de uitkomsten hiervan. Daarnaast zorgen ze ervoor dat risico’s zijn toegespitst op de aard en omvang van jouw eigen onderneming.’’

Wil jij ook leren hoe je succesvol een SIRA uitvoert voor jouw eigen organisatie? Volg dan de opleiding ‘Succesvol een SIRA uitvoeren‘.

Popup Builder Mailchimp extension requires authentication.

Bel mij terug